Köpvillkor

1. Allmänna villkor vid köpFörsäljning av evenemangstillgång och relaterade produkter från denna sida görs av

Friendsarena.se
 med hjälp av Nolabel.tvs plattform.

Kontakt:
Friendsarena.se
Nationalarenan i Solna AB
556986-5487
PUTTE KOCKS PLATS 1
169 79 Solna
Sverige

support@nolabel.tv


Dessa villkor uppdaterades den 17 februari 2021 och gäller för alla köp som genomförs från och med detta datum.Nolabel.tv tillhandahåller streamingtjänster bland annat via sin Internettjänst (”Nolabel.tv"), nedan Tjänsten, genom vilken du kan boka och köpa tillgång till evenemang inklusive evenemang som streamas till dig som köpare.1.1 Ansvaret för evenemanget

När det gäller de faktiska evenemangen, är Nolabel.tv endast utställare av tillgång och ombud för arenor och arrangörer. Nolabel.tv bär därför inte ansvar för evenemanget som sådant, utan endast för att evenemangstillgången är giltig. Nolabel.tv är därför ej ansvarig för genomförandet av evenemangen, eller deras kvalitet och innehåll, och är därmed heller ej ansvarig för eventuell ekonomisk kompensation på grund av eller kopplat till t ex inställt/flyttat evenemang eller andra tillkortakommanden kopplat till evenemangen. Ifråga om streamade evenemang ansvarar arrangören, inte Nolabel.tv, för uppkopplingen, överföringen och sändningen/streamingen. Alla frågor eller krav som rör själva evenemanget och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören. Mer specifik information om arenan/arrangören och de särskilda villkor som gäller för ett specifikt evenemang ges i samband med bokning/köp av tillgång.1.2 Personligt bruk

Tjänsten får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att tillgång inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Tillgång får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Nolabel.tv och/eller den ansvariga arenan/arrangören.1.3 Mitt konto

För att kunna använda Tjänsten måste du ha ett användarnamn och ett lösenord. Detta får du genom att registrera dig på webbsidan. Du är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet hålls hemligt. Detta är viktigt eftersom du blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av användarnamnet och/eller lösenordet. Detta gäller alltså även om det är någon obehörig som har använt användarnamn och lösenordet. Det är upp till dig att kontrollera att all personlig information som lagts vid skapandet av ett konto är korrekt. Nolabel.tv kontrollerar inte denna information och svarar inte för att den är korrekt.1.4 Mina köp

Det är upp till dig som kund att kontrollera att dina köp stämmer (rätt post- och emailadress, rätt evenemang, rätt antal, rätt arena o s v) och att du har tillgång till tjänsten. 1.5 Inställda eller flyttade evenemang

Du som köpare ansvarar själv för att kontrollera om ett evenemang är inställt eller flyttat. Om evenemang ställs in eller flyttas bör du omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. Det är arenan/arrangören som ansvarar för frågor och beslut om t ex återlösen av tillgång. Efter beslut av arrangör/arenan kan Nolabel.tv i vissa fall på uppdrag av arrangören återlösa tillgång vid inställda evenemang. Vid inställt respektive flyttat evenemang, där återlösen av tillgång godkänns av arrangör/arena, återbetalas inte eventuell service- /distributionsavgifter.
1.6 Köp som strider mot uppsatta villkor

Nolabel.tv förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto om du som köpare inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Nolabel.tvs villkor vid köp. Vid makuleringar av sådant skäl återbetalas inte den erlagda serviceavgift eller eventuella distributionsavgifter. Nolabel.tv kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Du ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.1.7 Ångerrätt av köp

Reglerna om ångerrätt i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) gäller inte vid köp av digitala tjänster som denna. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp i samband med att du påbörjat nyttjandet av tjänsten.

1.8 Tillämplig lag
Svensk lag tillämpas på köp.

2. Allmänna villkor för Nolabel.tvs tjänster

2.1 Allmänt
Nolabel.tv förbehåller sig rätten till Tjänsten (Nolabel.tv) och dess innehåll. Du som användare av Tjänsten har ej rätt, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från Nolabel.tv. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Nolabel.tvs tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet.

2.2 Laglig användning
Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från nolabel.tv
Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om du bryter mot Nolabel.tvs villkor kan du förlora rätten att använda Tjänsten. Nolabel.tv har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om du har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår de allmänna villkoren.

2.3 Ansvaret för tjänsten
Nolabel.tv tillhandahåller Tjänsten, som gör det möjligt att följa och köpa tillgång till evenemang. Nolabel.tv ansvarar inte för, och kommer inte att kompensera eventuell förlust som uppkommer på grund av driftsavbrott, förseningar, avbrott eller annan teknisk omständighet som gör användandet av Tjänsten omöjlig eller svår att använda.

2.4 Immateriella rättigheter
Alla varumärken, andra kännetecken, logotyper, texter, innehåll, formgivningsmoment, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara och programprodukter, som återfinns på webbplatsen Nolabel.tv eller i övrigt förekommer/används vid tillhandahållande av Tjänsten är immaterialrättsligt skyddad egendom som ägs av Nolabel.tv eller av en tredje part som är samarbetspartner. Sådant skyddat innehåll får inte utan föregående tillstånd från Nolabel.tv eller den samarbetspartner som äger rättigheten ifråga, kopieras, ändras, visas offentligt, licensieras eller överföras.

2.5 Rätten till ändringar
Nolabel.tv har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i Tjänsten, och begränsa tillgång till Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. Nolabel.tv har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

2.6 Länkning
Tjänsten innehåller i vissa fall länkar till webbsidor som underhålls av annan än Nolabel.tv. Nolabel.tv ansvarar inte för funktionen hos eller innehållet på webbsidor som länkningen sker till.

2.7 Tillämplig lag
Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.